Skip to main content

AKTUALITY

Milí priatelia,

novoročných prianí bolo určite nadostač. Boli rôzne: tradičné, vážne i veselé. Mne sa veľmi páčilo jedno, ktoré mi adresoval môj kolega: Všetko nové v dobrom roku! 

Takže, všetkým žičím VŠETKO NOVÉ V DOBROM ROKU! Prajem, aby všetko, čo príde, ste prijali s pokorou, zvládli s odvahou a hodnotili z perspektívy večnosti. A želám, aby každý z nás bol pre niekoho tým „novým v dobrom roku“…  Držte sa!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Slovenský raj je nádherný priestor na turistické prechádzky, výlety. Stačí sa uistiť, že bude dobré počasie, potom dohodneme termín, cieľ i trasu. Ak máte záujem, ozvite sa na www.slobodnykatolik.sk alebo priamo na 0944 012 415.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

I naďalej Vás pozývam na KVÍZovanie s priateľmi pri dobrom čaji a v príjemnej atmosfére čajovne Alchýmka v Spišskej Novej Vsi (Letná 63, Spišská Nová Ves), ktoré sa najbližšie uskutoční v kalendárnom roku 2019. Presný termín bude včas oznámený.  Súťaží sa v tímoch (2 – 4 účastníci) v štyroch kolách – vedomostnom, tipovacom, hudobnom a obrázkovom. Medzi jednotlivými kolami sú zaradené  zábavné aktivity – minisúťaže, videá, hudobné vstupy.  Účastnícky poplatok  cca 1,- Eur/osoba. Víťazi si odnesú milé malé ceny.  Ide hlavne o oddych, radosť, spoznávanie nových ľudí.

Prosím, pozvite aj svojich priateľov.

Prajem Vám všetko to, čo potrebujete, aby ste cítili, že žijete naplno a život milujete…

Ing. Viera Kubovčíková

*********************************************************************

Web stránka spoločenstva mladých, slobodných kresťanov

nad 27 rokov z Banskej Bystrice a okolia – Spoločenstvo KLASY

S radosťou oznamujeme, že spoločenstvo KLASY v Banskej Bystrici (Farnosť sv. Michala archanjela – Banská Bystrica Fončorda)  má svoju web stránku – https://sites.google.com/view/klasyweb. Bude na nej  zverejňovať informácie o svojej činnosti i svojich aktivitách, na ktoré aj Vás srdečne pozýva.

****************************************************************

Milí priatelia a sympatizanti,

i naďalej Vás i seba povzbudzujem  k modlitbe za dielo posväcovania ľudí žijúcich v slobodnom stave.

Niektorí sú pozvaní zmeniť slobodný stav na manželský a je potrebné vytrvalo prosiť, konať i trpezlivo čakať…

Iní sú pozvaní viac slúžiť Bohu v slobodnom stave a tí potrebujú svetlo a dôveru…

Ďalších chce Pán pozvať, aby mu patrili ako kňazi, rehoľníci, rehoľnice a pre tých je potrebné vyprosovať dar rozlišovania, odvahu a rozhodnosť vykročiť po tejto ceste.

Nikto nie je zbytočný! S každým sa počíta… Prajem požehnaný čas!

 *****************

Ponuka aktivít pre slobodných ľudí  na Slovensku sa rozširuje. A to je dôvod pre vďačnosť…

I naďalej Vám dávame do pozornosti aktivity spoločenstva v Bratislave www.mosty25plus.sk, tiež akcie pod záštitou tímu katRande – viac na www.katRande.org, aktivity dominikánov v Košiciach – Dom Veritas (www.dominikani.sk) i naše aktivity – www.slobodnykatolik.sk (Spišská Nová Ves – Smižany). 

                                                       ****************************************************

Pozývame Vás pokračovať v modlitbe a obetách za dielo pastorácie slobodných. 

Prosíme o Vaše postrehy, svedectvá, nápady. Píšte na slobodnykatolik@gmail.com. Ďakujeme!