Skip to main content

AKTUALITY

Milí priatelia zo Spiša,

srdečne Vás pozývam na KVÍZovanie s priateľmi pri dobrom čaji a v príjemnej atmosfére čajovne Alchýmka v Spišskej Novej Vsi (Letná 63, Spišská Nová Ves).

Prvý KVÍZ sa uskutočnil 9. decembra 2017 (sobota) o 18.00 h v čajovni AlchýmkaKvíz  pozostával zo štyroch kôl: obrázkové, hudobné, tipovacie a vedomostné. Účastnícky poplatok bol 1,– Eur/osoba. Súťažilo sa v 2 až 4-členných tímoch. Víťazi si odniesli milé ceny (fľašu červeného vínka, vianočnú štólu, čokoládové perníky).

Cieľom bolo stretnúť sa s priateľmi, zoznámiť sa s ďalšími ľuďmi, zabaviť sa, poučiť, porozprávať.

Ďalšie KVÍZovanie sa uskutoční 10. februára 2018 o 18.00 h v čajovni Alchýmka v Spišskej Novej Vsi. 

Teším sa na Vás! Prosím, pozvite aj svojich priateľov.

Ing. Viera Kubovčíková

***********************************************************************

Web stránka spoločenstva mladých, slobodných kresťanov

nad 27 rokov z Banskej Bystrice a okolia – Spoločenstvo KLASY

S radosťou oznamujeme, že spoločenstvo KLASY v Banskej Bystrici (Farnosť sv. Michala archanjela – Banská Bystrica Fončorda)  má svoju web stránku – https://sites.google.com/view/klasyweb. Bude na nej  zverejňovať informácie o svojej činnosti i svojich aktivitách, na ktoré aj Vás srdečne pozýva.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Prednáška pre slobodných katolíkov  v Banskej Bystrici 

Milí priatelia, v sobotu 21. 10. 2017 o 10.00 h sa v priestoroch pastoračného centra pri Rím.-kat. farskom úrade farnosti sv. Michala archanjela (Fončorda) v Banskej Bystrici zišli členovia a sympatizanti spoločenstva nezadaných katolíkov, aby si vypočuli prednášku na tému „Hľadanie plnosti života,“ po ktorej nasledovala workshop (foto vo fotogalérii). Veríme, že zamyslenie nad rôznymi aspektami života vnieslo viac svetla do hodnotenia prežívania života slobodného katolíka a inšpirovalo prítomných k pozitívnym zmenám.

Ing. Viera Kubovčíková

****************************************************************

Milí priatelia a sympatizanti,

srdečne Vás pozdravujem a povzbudzujem Vás i seba k modlitbe za dielo posväcovania ľudí žijúcich v slobodnom stave.

Niektorí sú pozvaní zmeniť slobodný stav na manželský a je potrebné vytrvalo prosiť, konať i trpezlivo čakať…

Iní sú pozvaní viac slúžiť Bohu v slobodnom stave a tí potrebujú svetlo a dôveru…

Ďalších chce Pán pozvať, aby mu patrili ako kňazi, rehoľníci, rehoľnice a pre tých je potrebné vyprosovať dar rozlišovania, odvahu a rozhodnosť vykročiť po tejto ceste.

Nikto nie je zbytočný! S každým sa počíta… Prajem požehnaný čas!

 *****************

Ponuka aktivít pre slobodných ľudí  na Slovensku sa rozširuje. A to je dôvod pre vďačnosť…

I naďalej Vám dávame do pozornosti aktivity spoločenstva v Bratislave www.mosty25plus.sk, tiež akcie pod záštitou tímu katRande – viac na www.katRande.org, aktivity dominikánov v Košiciach – Dom Veritas (www.dominikani.sk) i naše aktivity – www.slobodnykatolik.sk (Spišská Nová Ves – Smižany). 

                                                       ****************************************************

Pozývame Vás pokračovať v modlitbe a obetách za dielo pastorácie slobodných. 

Prosíme o Vaše postrehy, svedectvá, nápady. Píšte na slobodnykatolik@gmail.com. Ďakujeme!