Skip to main content

AKTUALITY

Milí priatelia a sympatizanti,

po dlhšej odmlke by sme radi zorganizovali stretnutie pre slobodných nad 35 rokov s názvom Slobodný katolík a putovanie. Uvažujeme o termíne 1. júla 2017 až 4. júla 2017.

Stretnutie by začalo pešou púťou zo Svätyne Božieho milosrdenstva do Levoče (sobota, cca 10 km pešej chôdze po asfaltovej cesty, účasť dobrovoľná) a pokračovalo turisticko-oddychovým programom  v ostatné dni (Slovenský raj, výlety, vychádzky, plávanie, športové hry, duchovný program).

Prosíme, do konca mája nám pošlite svoj predbežný záujem  o stretnutie (slobodnykatolik.sk). Prosím, pozvite aj svojich priateľov.

Podrobný program i podmienky stretnutia zverejníme po skompletizovaní predbežného záujmu. Tešíme sa na Vás!

 *****************

Ponuka aktivít pre slobodných ľudí  na Slovensku sa rozširuje. A to je dôvod pre vďačnosť…

I naďalej Vám dávame do pozornosti aktivity spoločenstva v Bratislave www.mosty25plus.sk, tiež akcie pod záštitou tímu katRande – viac na www.katRande.org i naše aktivity – www.slobodnykatolik.sk (Spišská Nová Ves – Smižany). 

 ****************************************************

Pozývame Vás pokračovať v modlitbe a obetách za dielo pastorácie slobodných. 

Prosíme o Vaše postrehy, svedectvá, nápady. Píšte na slobodnykatolik@gmail.com. Ďakujeme!

***************************************************************