Skip to main content

AKTUALITY

Keď priatelia prestanú byť k sebe úprimní a užitoční, svet stráca

zo svojho jasu.

(Anatole Broyard)

 *****************

Milí priatelia, tešíme sa, že ponuka aktivít pre slobodných ľudí  na Slovensku sa rozširuje.

Dávame Vám preto do pozornosti aktivity spoločenstva v Bratislave www.mosty25plus.sk, tiež akcie pod záštitou tímu katRande – viac na www.katRande.org a naše aktivity – www.slobodnykatolik.sk (Spišská Nová Ves – Smižany).

 **************************************************

Počas víkendu od 11. do 13. novembra 2016 sa v Smižanoch stretlo približne 70 ľudí na duchovnej obnove pre slobodných pod vedením duchovného otca Pavla Hudáka. Stretnutie bolo radostné, poučné a ponúklo možnosť zoznámiť sa pre mnohých slobodných ľudí.

Ďakujeme organizátorom – tímu katRande za úsilie pri príprave stretnutia a vyprosujeme veľa nových inšpirácií.

 ………………………………………………………………………..………………………

Aj naďalej prosíme o modlitby a obety za dielo pastorácie slobodných.

********************************************************************************

INFO pre slobodných Spišiakov a ich sympatizantov!

Každú druhú sobotu v mesiaci sa po poobedňajšej sv. omši – cca o 16.30 h uskutočnia pravidelné stretnutia lokálneho spoločenstva slobodných katolíkov  v Centre Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Náplňou stretnutí budú rozhovory, zdieľanie života spojené s modlitbou za slobodných ľudí.  Po stretnutí sa uskutoční neformálny program podľa dohody účastníkov. Vítaní sú všetci, ktorí majú záujem a môžu prísť!
Prosím, svoj predbežný záujem vyjadrite zaslaním mailu  na adresu slobodnykatolik@gmail.com.

Prosíme o rozširovanie informácií o stretnutiach pre slobodných aj medzi tými, ktorí ich ešte nepoznajú.

Vrúcna vďaka.