Skip to main content

AKTUALITY

Milí priatelia,

začal nový rok 2020. Máme 365 dní na to, aby sme pokročili… Nech nám Pán Boh pomáha!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Slovenský raj je nádherný priestor na turistické prechádzky, výlety. Stačí sa uistiť, že bude dobré počasie, potom dohodneme termín, cieľ i trasu. Ak máte záujem, ozvite sa na www.slobodnykatolik.sk alebo priamo na 0944 012 415.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

I naďalej Vás pozývam na KVÍZovanie s priateľmi pri dobrom čaji a v príjemnej atmosfére čajovne Alchýmka v Spišskej Novej Vsi (Letná 63, Spišská Nová Ves). Presný termín bude včas oznámený.  Súťaží sa v tímoch (2 – 4 účastníci) v štyroch kolách – vedomostnom, tipovacom, hudobnom a obrázkovom. Medzi jednotlivými kolami sú zaradené  zábavné aktivity – minisúťaže, videá, hudobné vstupy.  Účastnícky poplatok  cca 1,- Eur/osoba. Víťazi si odnesú milé malé ceny.  Ide hlavne o oddych, radosť, spoznávanie nových ľudí.

Prosím, pozvite aj svojich priateľov.

Prajem Vám všetko to, čo potrebujete, aby ste cítili, že žijete naplno a život milujete…

Ing. Viera Kubovčíková

******************************************************************************************

Milí priatelia a sympatizanti,

i naďalej Vás i seba povzbudzujem  k modlitbe za dielo posväcovania ľudí žijúcich v slobodnom stave.

Niektorí sú pozvaní zmeniť slobodný stav na manželský a je potrebné vytrvalo prosiť, konať i trpezlivo čakať…

Iní sú pozvaní viac slúžiť Bohu v slobodnom stave a tí potrebujú svetlo a dôveru…

Ďalších chce Pán pozvať, aby mu patrili ako kňazi, rehoľníci, rehoľnice a pre tých je potrebné vyprosovať dar rozlišovania, odvahu a rozhodnosť vykročiť po tejto ceste.

Nikto nie je zbytočný! S každým sa počíta… Prajem požehnaný čas!

 *****************

Ponuka aktivít pre slobodných ľudí  na Slovensku sa rozširuje. A to je dôvod pre vďačnosť…

I naďalej Vám dávame do pozornosti aktivity spoločenstva v Bratislave www.mosty25plus.sk, tiež akcie pod záštitou tímu katRande – viac na www.katRande.org, aktivity dominikánov v Košiciach – Dom Veritas (www.dominikani.sk) i naše aktivity – www.slobodnykatolik.sk (Spišská Nová Ves – Smižany). 

                                                       ****************************************************

Pozývame Vás pokračovať v modlitbe a obetách za dielo pastorácie slobodných. 

Prosíme o Vaše postrehy, svedectvá, nápady. Píšte na slobodnykatolik@gmail.com. Ďakujeme!