Skip to main content

AKTUALITY

Priateľ vezme všetky naše biedy a pretvorí ich na nádej.

                                                                                   Pam Brown

*********************************************************************************

MIMORIADNY OZNAM

Milí priaznivci,

s ľútosťou oznamujeme, že plánované letné týždenné stretnutie pre slobodných katolíkov, ktoré sa malo uskutočniť od 4. júla 2016 do 10. júla 2016

z organizačných dôvodov nebude. Veríme, že nám

i napriek tomu zachováte svoju dôveru.

Aj naďalej prosíme o modlitby a obety za dielo pastorácie slobodných.

Za pochopenie úprimne ďakujeme.  

Organizátori

********************************************************************************

INFO pre slobodných Spišiakov a ich sympatizantov!

Každú druhú sobotu v mesiaci sa po poobedňajšej sv. omši – cca o 16.30 h uskutočnia pravidelné stretnutia lokálneho spoločenstva slobodných katolíkov  v Centre Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Náplňou stretnutí budú rozhovory, zdieľanie života spojené s modlitbou za slobodných ľudí.  Po stretnutí sa uskutoční neformálny program podľa dohody účastníkov. Vítaní sú všetci, ktorí majú záujem a môžu prísť!
Prosím, svoj predbežný záujem vyjadrite zaslaním mailu  na adresu slobodnykatolik@gmail.com.

Prosíme o rozširovanie informácií o stretnutiach pre slobodných aj medzi tými, ktorí ich ešte nepoznajú.

Vrúcna vďaka.