Skip to main content

AKTUALITY

Milí priatelia a sympatizanti,

365 dní, ktoré nazývame rokom 2017 sú pred nami…

Lákajú, šteklia, vyzývajú naplniť posolstvo „dobrej noviny“ práve tam, kde sme. Tak teda do toho…

Požehnaný nový rok 2017!

 *****************

Milí priatelia, tešíme sa, že ponuka aktivít pre slobodných ľudí  na Slovensku sa rozširuje.

Dávame Vám preto do pozornosti aktivity spoločenstva v Bratislave www.mosty25plus.sk, tiež akcie pod záštitou tímu katRande – viac na www.katRande.org i naše aktivity – www.slobodnykatolik.sk (Spišská Nová Ves – Smižany). 

 ****************************************************

Aj naďalej prosíme o modlitby a obety za dielo pastorácie slobodných. 

Prosíme o Vaše postrehy, nápady. Píšte na slobodnykatolik@gmail.com. Ďakujeme!

***************************************************************