Skip to main content

AKTUALITY

Milí priatelia,

je jeseň 2020. Trošku iná jeseň, na akú sme boli zvyknutí. Nech je novou výzvou pre náš život.

Koronavírusové opatrenia nás vyrušujú, obmedzujú, možno priam rozčuľujú, ale hlavne ponúkajú výzvy k pozitívnej zmene. Akej? Na to si potrebuje nájsť odpoveď každý sám. Prajem veľa vnútorných objavov i sily k zmene!

Teším sa na svedectvá o tom, ako žijete, na Vaše podnety, postrehy. Píšte na slobodnykatolik@gmail.com.

Dávam tiež do pozornosti stretnutie pre slobodných ľudí, ktoré organizuje katRande.

Viac na https://www.katrande.org/index.php?id=167&date=gd1ARiOc

Nezabudnite, že Slovenský raj je nádherný priestor na turistické prechádzky (aj s paličkami – Nordic walking), výlety. Stačí sa uistiť, že bude dobré počasie, potom dohodneme termín, cieľ i trasu. Ak máte záujem, ozvite sa na www.slobodnykatolik.sk alebo priamo na 0944 012 415.

Ing. Viera Kubovčíková

editorka

 

Milí priatelia a sympatizanti,

i naďalej Vás i seba povzbudzujem  k modlitbe za dielo posväcovania ľudí žijúcich v slobodnom stave.

Niektorí sú pozvaní zmeniť slobodný stav na manželský a je potrebné vytrvalo prosiť, konať i trpezlivo čakať…

Iní sú pozvaní viac slúžiť Bohu v slobodnom stave a tí potrebujú svetlo a dôveru…

Ďalších chce Pán pozvať, aby mu patrili ako kňazi, rehoľníci, rehoľnice a pre tých je potrebné vyprosovať dar rozlišovania, odvahu a rozhodnosť vykročiť po tejto ceste.

Nikto nie je zbytočný! S každým sa počíta… Prajem požehnaný čas!

Ponuka aktivít pre slobodných ľudí  na Slovensku sa rozširuje. A to je dôvod pre vďačnosť…

I naďalej Vám dávame do pozornosti aktivity spoločenstva v Bratislave www.mosty25plus.sk, tiež akcie pod záštitou tímu katRande – viac na www.katRande.org, aktivity dominikánov v Košiciach – Dom Veritas (www.dominikani.sk) i naše aktivity – www.slobodnykatolik.sk (Spišská Nová Ves – Smižany). 

Pozývame Vás pokračovať v modlitbe a obetách za dielo pastorácie slobodných. 

Prosíme o Vaše postrehy, svedectvá, nápady. Píšte na slobodnykatolik@gmail.com. Ďakujeme!