Skip to main content

AKTUALITY

Nie sme priateľmi vďaka chvíľam spoločného smiechu, ale vďaka slzám,

ktoré sme nemuseli vyroniť.

Nikki Giovanni

**********************************************

Milí priaznivci,

prajeme Vám krásne leto, plné chvíľ pohody, pokoja i príležitostí precítiť, že Niekto bdie nad Vaším šťastím.

Aj naďalej prosíme o modlitby a obety za dielo pastorácie slobodných.

 

********************************************************************************

INFO pre slobodných Spišiakov a ich sympatizantov!

Každú druhú sobotu v mesiaci sa po poobedňajšej sv. omši – cca o 16.30 h uskutočnia pravidelné stretnutia lokálneho spoločenstva slobodných katolíkov  v Centre Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Náplňou stretnutí budú rozhovory, zdieľanie života spojené s modlitbou za slobodných ľudí.  Po stretnutí sa uskutoční neformálny program podľa dohody účastníkov. Vítaní sú všetci, ktorí majú záujem a môžu prísť!
Prosím, svoj predbežný záujem vyjadrite zaslaním mailu  na adresu slobodnykatolik@gmail.com.

Prosíme o rozširovanie informácií o stretnutiach pre slobodných aj medzi tými, ktorí ich ešte nepoznajú.

Vrúcna vďaka.