Skip to main content

AKTUALITY

Milí priatelia,

situácia, ktorej sme sa ako krajina i svet ocitli je mimoriadna. Šírenie koronavírusu nás pozýva kľaknúť pred Stvoriteľa a prosiť o ochranu pre chorých, múdrosť pre zdravých, odvahu pre zodpovedných…

Asi najviac nás prekvapil zákaz verejného slúženia sv. omší vo vymedzenom období. Nesmieme ale zabúdať, že sväté omše sa na Slovensku sláviť určite budú… (Bohu vďaka za kňazov!) Využime zatiaľ náhradné riešenie – sv. omše na TV LUX
(7.00, 12.00, 19.00) a Rádiu Lumen (8.30 a 18.00) Je na nás, aby sme s pokorou prijali tento fakt, premeditovali ho a urobili všetko pre to, aby sa tento čas  čím skôr skrátil.

Náš Boh je dobrý Boh. Aj touto mimoriadnou situáciou nás všetkých – veriacich i neveriacich, žiakov, učiteľov, podnikateľov, lekárov, politikov chce niečomu naučiť… Kiežby sme mali oči, čo vidia a uši, čo počujú.

Veľa pokory, zdravia, pokoja a dôvery v Božiu prozreteľnosť!

Ing. Viera Kubovčíková

editorka

 

Slovenský raj je nádherný priestor na turistické prechádzky, výlety. Stačí sa uistiť, že bude dobré počasie, potom dohodneme termín, cieľ i trasu. Ak máte záujem, ozvite sa na www.slobodnykatolik.sk alebo priamo na 0944 012 415.

 

Milí priatelia a sympatizanti,

i naďalej Vás i seba povzbudzujem  k modlitbe za dielo posväcovania ľudí žijúcich v slobodnom stave.

Niektorí sú pozvaní zmeniť slobodný stav na manželský a je potrebné vytrvalo prosiť, konať i trpezlivo čakať…

Iní sú pozvaní viac slúžiť Bohu v slobodnom stave a tí potrebujú svetlo a dôveru…

Ďalších chce Pán pozvať, aby mu patrili ako kňazi, rehoľníci, rehoľnice a pre tých je potrebné vyprosovať dar rozlišovania, odvahu a rozhodnosť vykročiť po tejto ceste.

Nikto nie je zbytočný! S každým sa počíta… Prajem požehnaný čas!

Ponuka aktivít pre slobodných ľudí  na Slovensku sa rozširuje. A to je dôvod pre vďačnosť…

I naďalej Vám dávame do pozornosti aktivity spoločenstva v Bratislave www.mosty25plus.sk, tiež akcie pod záštitou tímu katRande – viac na www.katRande.org, aktivity dominikánov v Košiciach – Dom Veritas (www.dominikani.sk) i naše aktivity – www.slobodnykatolik.sk (Spišská Nová Ves – Smižany). 

Pozývame Vás pokračovať v modlitbe a obetách za dielo pastorácie slobodných. 

Prosíme o Vaše postrehy, svedectvá, nápady. Píšte na slobodnykatolik@gmail.com. Ďakujeme!