Skip to main content

AKTUALITY

Milí priatelia,

je leto 2020. Trošku iné leto, na aké sme boli zvyknutí. Nech je novou výzvou pre náš život. Koronavírusové opatrenia nás v niečom obmedzili, ale… nezahatali nám cestu k šíreniu dobra a lásky. Využime každú príležitosť. Upečme bábovku a ponúknime ju susedke; pokosme trávu starenke u susedov; zájdime potešiť chorého; zoberme na výlet imobilného; postrážme deti unavenej mamičke; zorganizujme opekačku pre priateľov, ktorí sa cítia osamelo; prihovorme sa smutnému…

Teším sa na svedectvá o tom, ako žijete, na Vaše podnety, postrehy. Píšte na slobodnykatolik@gmail.com.

Dávam tiež do pozornosti stretnutie pre slobodných ľudí, ktoré organizuje katRande v Smižanoch v auguste 2020. Viac na https://www.katrande.org/index.php?id=167&date=gd1ARiOc

Nezabudnite, že Slovenský raj je nádherný priestor na turistické prechádzky, výlety. Stačí sa uistiť, že bude dobré počasie, potom dohodneme termín, cieľ i trasu. Ak máte záujem, ozvite sa na www.slobodnykatolik.sk alebo priamo na 0944 012 415.

Ing. Viera Kubovčíková

editorka

 

Milí priatelia a sympatizanti,

i naďalej Vás i seba povzbudzujem  k modlitbe za dielo posväcovania ľudí žijúcich v slobodnom stave.

Niektorí sú pozvaní zmeniť slobodný stav na manželský a je potrebné vytrvalo prosiť, konať i trpezlivo čakať…

Iní sú pozvaní viac slúžiť Bohu v slobodnom stave a tí potrebujú svetlo a dôveru…

Ďalších chce Pán pozvať, aby mu patrili ako kňazi, rehoľníci, rehoľnice a pre tých je potrebné vyprosovať dar rozlišovania, odvahu a rozhodnosť vykročiť po tejto ceste.

Nikto nie je zbytočný! S každým sa počíta… Prajem požehnaný čas!

Ponuka aktivít pre slobodných ľudí  na Slovensku sa rozširuje. A to je dôvod pre vďačnosť…

I naďalej Vám dávame do pozornosti aktivity spoločenstva v Bratislave www.mosty25plus.sk, tiež akcie pod záštitou tímu katRande – viac na www.katRande.org, aktivity dominikánov v Košiciach – Dom Veritas (www.dominikani.sk) i naše aktivity – www.slobodnykatolik.sk (Spišská Nová Ves – Smižany). 

Pozývame Vás pokračovať v modlitbe a obetách za dielo pastorácie slobodných. 

Prosíme o Vaše postrehy, svedectvá, nápady. Píšte na slobodnykatolik@gmail.com. Ďakujeme!