Skip to main content

Intenzívna modlitba za dielo pastorácie slobodných

Milí naši,

vzhľadom na to, že záujem o nami pripravované stretnutia v poslednom období  bol nedostatočný, naša aktivita v súčasnosti je predovšetkým intenzívna modlitba za dielo pastorácie slobodných.

V prípade, že sa záujem z Vašej strany zvýši, stretnutia budú pokračovať. Prosím, napíšte nám svoje predstavy o stretnutí, na ktoré by ste radi prišli, prípadne pripomienky alebo iné návrhy  na e-mail: slobodnykatolik@gmail.sk.

Tešíme sa na ďalšie stretnutia s Vami!

Organizátori

Viera Kubovčíková: Samota môže byť krížom aj požehnaním

Starostlivosť o slobodných, rozvedených či ovdovených ľudí nie je dostatočne rozvinutá a realita ukazuje, že je potrebná. Práve slobodným – či „singles“ – sa venuje iniciatíva Slobodný katolík. Jej činnosť približuje Viera Kubovčíková.


Je Slobodný katolík „občianskou iniciatívou“, ako sa to píše na vašej webstránke?

Možno výstižnejšie by sme to mohli pomenovať ako „laickú iniciatívu“, ktorá vyplynula z poznania, že v Cirkvi je potrebné venovať sa aj tejto skupine ľudí. Slobodný stav má svoje špecifiká a vyžaduje si tiež formačnú a duchovnú starostlivosť, ktoré sa môžu líšiť dokonca aj podľa veku. Iné potreby má slobodný tridsiatnik, päťdesiatnik a celkom iné problémy rieši sedemdesiatnik. Iniciatíva má spieť k „zmobilizovaniu“ ľudí, žijúcich v slobodnom stave, aby ho prežívali radostne, dôstojne a kvalitne podľa „Božieho manuálu“ v každom veku.

 

Viac sa dočítate na: http://zastolom.sk/

Objav

Túlala som sa obchodným centrom. Odrazu som zastala. V spleti ligotu, svetiel, módy, vkusu i nevkusu ma naozaj zaujalo. Bolo modré. Viselo ticho,  nenápadne a čakalo. Asi na mňa. Určite aj na mňa. Pozývalo ma k sebe. Zvedavo som sa k nemu priblížila a prelúskala biely odkaz:

„Let´s your smile to change the world but don´t let the world to change your smile.
Dovoľte vášmu úsmevu zmeniť svet, ale nedovoľte svetu zmeniť váš úsmev.“

Wow! Od zajtra chcem byť „živým tričkom“.

Slobodný katolík a oddych (13. – 15. marca 2015)

Spoločnosť katolíckeho apoštolátu – pallotíni, pozývajú ľudí, žijúcich v slobodnom stave, ženy a mužov nad 35 rokov (veková hranica je orientačná) na spoločensko-oddychové stretnutie  na tému:

Slobodný katolík a oddych
13. – 15. marca 2015

v Dome Božieho milosrdenstva pri Svätyni Božieho milosrdenstva, Sídlisko Západ,  Hutnícka 2, 052 01  Spišská Nová Ves, farnosť Smižany Read More

Život katolíka v slobodnom stave

V našej kresťanskej spoločnosti sa často hovorí o dvoch životných formách, dvoch cestách. Sviatosť manželstva a zasvätený život. Akoby iná možnosť neexistovala. Prípadne bola považovaná za menejcennú. Sú slobodní ľudia ozaj iba tí, ktorí sa nedokázali nikam „zaradiť“?
O vyjadrenie sme požiadali Ing. Vieru Kubovčíkovú, organizátorku pravidelných stretnutí slobodných katolíkov nad 35 rokov.

Ľudská spoločnosť je pestrá ako zakvitnutá lúka. Žijú v nej starí, mladí i deti, zdraví aj chorí, veselí, smutní, pokorní i pyšní… Jedni kráčajú životom vo dvojici – v manželstve, iní odpovedali na Božie volanie a stali sa rehoľníkmi či kňazmi. Existuje však i ďalšia skupina ľudí, ktorých svet nazýva singles – muži a ženy, ktorí žijú v slobodnom stave. Read More

Stretnutia pre slobodných so zaujímavým programom

Slobodný katolík a uzdravenie bolo témou víkendového stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v polovici januára v rehoľno-formačnom cen­tre pri Svätyni Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi, farnosť Smižany. Už po piaty raz sa tam zišlo 46 slobodných mužov a žien nad 35 rokov. Hovorilo sa aj o rôznych druhoch zranení, ktoré vy­plý­vajú zo života v slobodnom stave. Páter Adam Luba SAC analyzoval rany a choro­by z pohľadu spásy a priblížil možnosti, ktoré Boh ponúka, aby človeka uzdravoval. Pútavé bolo aj svedectvo lekára Rastislava Michlíka o jeho osobnom zápase o uzdravenie.

Read More

Sú Bohom povolaní

„Keďže stavu laikov je vlastné, aby žili uprostred sveta a svetských záležitostí, (laici) sú Bohom povolaní, aby preniknutí kresťanským duchom apoštolsky pôsobili vo svete ako kvas.“

Katechizmus KATOLÍCKEJ CIRKVI – 940

Chcem, aby ste vy boli bez starostí

Chcem, aby ste vy boli bez starostí.

Kto je bez ženy, stará sa o Pánove veci, ako sa páčiť Pánovi. Ale ženatý sa stará o svetské veci, ako sa páčiť manželke, a je rozdelený. Aj nevydatá žena a panna rozmýšľajú o Pánových veciach, aby boli sväté telom i duchom. Ale vydatá myslí na svetské veci, ako sa páčiť mužovi.

No toto hovorím na váš prospech, nie aby som na vás hodil slučku, ale aby ste sa čestne a nerušene pripútali k Pánovi.

Prvý list Korinťanom – kapitola 32

Ježišov odkaz

Jeho učeníci mu povedali: „Keď je to takto medzi mužom a ženou, potom je lepšie neženiť sa.“  On im povedal: „Nie všetci pochopia toto slovo, iba tí, ktorým je to dané. Lebo sú ľudia neschopní manželstva, pretože sa takí narodili zo života matky, iných takými urobili ľudia a iní sa takými urobili sami pre nebeské kráľovstvo. Kto to môže pochopiť, nech pochopí.“

Matúš 19, 10-12

Image Designed by Freepik

Slobodní si zaslúžia viac pozornosti i podujatí

Slobodný katolík a hľadanie plnosti života. Taká bola téma relaxačno-duchovného stretnutia pre ľudí bez záväzkov nad 35 rokov, ktoré sa počas leta konalo v Rehoľno-formačnom centre pri Svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Oslovili sme koordinátorku stretnutia VIERU KUBOVČÍKOVÚ (43).

Tých, čo žijú „single“, paradoxne v ére mobilov a internetu pribúda. V Cirkvi sa im vzhľadom na ich počet i potenciálne nevyužité schopnosti nevenuje dostatočná pozornosť. Dosiaľ nevznikli odborné diskusie či pastoračné plány, ktoré by sa zamerali na slobodných po tridsiatke. Absentujú podujatia určené práve im, ako aj seriózna katolícka zoznamovacia agentúra. V Smižanoch  sme sa stretli s Vierou Kubovčíkovou, dynamickou stredoškolskou učiteľkou, ktorá vzala iniciatívu do vlastných rúk.
Read More

Ruženec

Ruženec SVETLA za slobodných ľudí

l. tajomstvo Ruženca svetla

Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie

Krstom sme boli obmytí od hriechu. Už ako Božie deti nás Stvoriteľ poveril úlohou byť soľou Zeme. Nikto nie je vyňatý z diela posväcovania sveta. Ani ľudia, ktorí žijú v slobodnom stave, tí, ktorí si nezaložili rodiny, ani sa nestali kňazmi či rehoľníkmi. Jedni sa v tomto stave dobrovoľne rozhodli naplno slúžiť ako lekári, vedci, učitelia. Ďalší žijú v slobodnom stave akoby nútene, lebo nenašli vhodného životného partnera, alebo nedostali milosť žiť v duchovnom stave, alebo im v tom zabránila choroba, či iné životné okolnosti.
Read More