Skip to main content

Aktivity

Duchovné cvičenia

Víkendové stretnutia s duchovným programom – prednášky, sväté omše, modlitby, adorácie.

Duchovno-formačné stretnutia

Víkendové stretnutia alebo týždňové stretnutia duchovno-formačného charakteru na vybranú tému. Obsahujú prednášky, diskusie v skupinách, svedectvá, spoločenský program, duchovný program, relaxačný program.

Spoločenské akcie

Zábavy, plesy, príležitostné spoločenské akcie – posedenia v cukrárni, kaviarni.

Kultúrne akcie

Kultúrne akcie – stretnutia s poéziou, besedy, prednášky, tvorivé dielne, účasť na výstavách, divadelných predstaveniach, filmových predstaveniach, iných kultúrnych podujatiach.

Relaxačné akcie

Turistické akcie, športové akcie (basketbal, volejbal, plaváreň, bicyklovanie, tenis), výlety, spoločne organizované relaxačné pobyty.

Charitatívne akcie

Pomoc starším, chorým, chudobným. Dobrovoľnícka práca vo farnosti, detských domovoch, krízových centrách, iné formy.