Skip to main content

Slovo editora

Boh nestvoril človeka ako samotára. Skutočná, životodarná láska sa napĺňa vo vzťahu. Je vlastne sebadarovaním – priateľovi, manželskému partnerovi, dieťaťu, chorému, slabému… Ak nepociťujeme, že sa celí darúvame, paradoxne nie sme naplnení.

Je život v slobodnom stave šťastím? Myslím, že každý má svoju vlastnú odpoveď. Obhajcovia začnú vyčísľovať pozitíva – idem, kde chcem, robím, čo chcem, nikto ma neobmedzuje… Opozičníci predstavia negatíva – osamotenosť, pocit neužitočnosti, stagnácia…

Žiadny z existujúcich stavov – manželstvo, kňazstvo, rehoľný stav, slobodný stav nie je cieľom. Je cestou. Tí, ktorí si zamieňajú cieľ s cestou často prepadajú smútku. Nič totiž nie je také dokonalé, aby nás nasýtilo okrem LÁSKY.

„Tvojím povolaním je láska.“ Nezabudni…