Skip to main content

Zmena je život

Zakuklenosť je vývojová fáza. Po nej nasleduje zrod motýľa, ktorý s vystretými –  vyzretými krídlami okrášli a zúrodni svet.

“Zakuklenosť” človeka je tiež len vývojová fáza. Zotrvávať v nej pridlho zabíja. Denný stereotyp, nedostatok nových cieľov, absencia životných podnetov, zúžený okruh známych, či priateľov, rutina v práci, v záľubách deformuje.

Život v rodine prináša dynamiku, niekedy až prílišnú. Každý člen domácnosti má svoje potreby, starosti, výzvy, ktoré mu ten ďalší pomáha niesť a riešiť.  Tým sa obohacuje a formuje. Rodinné podujatia – oslavy, výlety obohacujú o nové zážitky.

Z tohto uhľa pohľadu je život slobodného človeka „chudobnejší“.  Udržať zdravú dynamiku si vyžaduje ísť medzi ľudí, hľadať nové inšpirácie,  definovať si nové životné ciele, venovať sa novým záľubám, spoznávať a nechať sa spoznať.  Zostať vo svojom stereotype je síce pohodlné, isté, ale ubíjajúce.

Maj odvahu „vyliahnuť sa“. Na tvoje krídla čaká celý svet…

 

Objav

Túlala som sa obchodným centrom. Odrazu som zastala. V spleti ligotu, svetiel, módy, vkusu i nevkusu ma naozaj zaujalo. Bolo modré. Viselo ticho,  nenápadne a čakalo. Asi na mňa. Určite aj na mňa. Pozývalo ma k sebe. Zvedavo som sa k nemu priblížila a prelúskala biely odkaz:

„Let´s your smile to change the world but don´t let the world to change your smile.
Dovoľte vášmu úsmevu zmeniť svet, ale nedovoľte svetu zmeniť váš úsmev.“

Wow! Od zajtra chcem byť „živým tričkom“.