Skip to main content

AKTUALITY

Milí priatelia,

Slovensko zažilo veľké požehnanie – návštevu pápeža Františka. Verím, že v každom z nás toto stretnutie zanechalo inšpirácie, ktoré je potrebné pretaviť do reality každodennosti. Prajem nám všetkým, aby sme objavili nové cesty ako žiť plnšie, usmievavejšie, spokojnejšie. 

Ing. Viera Kubovčíková

Teším sa na svedectvá o tom, ako žijete, na Vaše podnety, postrehy. Píšte na slobodnykatolik@gmail.com.

Nezabudnite, že Slovenský raj je nádherný priestor na turistické prechádzky (aj s paličkami – Nordic walking), výlety. Stačí sa uistiť, že bude dobré počasie, potom dohodneme termín, cieľ i trasu. Ak máte záujem, ozvite sa na www.slobodnykatolik.sk alebo priamo na 0944 012 415.

Milí priatelia a sympatizanti,

i naďalej Vás i seba povzbudzujem  k modlitbe za dielo posväcovania ľudí žijúcich v slobodnom stave.

Niektorí sú pozvaní zmeniť slobodný stav na manželský a je potrebné vytrvalo prosiť, konať i trpezlivo čakať…

Iní sú pozvaní viac slúžiť Bohu v slobodnom stave a tí potrebujú svetlo a dôveru…

Ďalších chce Pán pozvať, aby mu patrili ako kňazi, rehoľníci, rehoľnice a pre tých je potrebné vyprosovať dar rozlišovania, odvahu a rozhodnosť vykročiť po tejto ceste.

Nikto nie je zbytočný! S každým sa počíta… Prajem požehnaný čas!

Ponuka aktivít pre slobodných ľudí  na Slovensku sa rozširuje. A to je dôvod pre vďačnosť…

www.singlekatolici.sk – NOVINKA! (aj FB profil)

www.mosty25plus.sk

www.katRande.org

www.slobodnykatolik.sk (Spišská Nová Ves – Smižany). 

Pozývame Vás pokračovať v modlitbe a obetách za dielo pastorácie slobodných. 

Prosíme o Vaše postrehy, svedectvá, nápady. Píšte na slobodnykatolik@gmail.com. Ďakujeme!