Skip to main content

Ruženec

Ruženec SVETLA za slobodných ľudí

l. tajomstvo Ruženca svetla

Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie

Krstom sme boli obmytí od hriechu. Už ako Božie deti nás Stvoriteľ poveril úlohou byť soľou Zeme. Nikto nie je vyňatý z diela posväcovania sveta. Ani ľudia, ktorí žijú v slobodnom stave, tí, ktorí si nezaložili rodiny, ani sa nestali kňazmi či rehoľníkmi. Jedni sa v tomto stave dobrovoľne rozhodli naplno slúžiť ako lekári, vedci, učitelia. Ďalší žijú v slobodnom stave akoby nútene, lebo nenašli vhodného životného partnera, alebo nedostali milosť žiť v duchovnom stave, alebo im v tom zabránila choroba, či iné životné okolnosti.
Read More