Skip to main content

Pravidelná denná modlitba o 21.00 h

Za slobodných ľudí sa v modlitbe spájame denne o 21.00 h. Každý formou, aká mu je blízka a momentálne možná. Prosím, rozširujte túto informáciu medzi svojimi priateľmi.