Skip to main content

Slobodný katolík a oddych (13. – 15. marca 2015)

Spoločnosť katolíckeho apoštolátu – pallotíni, pozývajú ľudí, žijúcich v slobodnom stave, ženy a mužov nad 35 rokov (veková hranica je orientačná) na spoločensko-oddychové stretnutie  na tému:

Slobodný katolík a oddych
13. – 15. marca 2015

v Dome Božieho milosrdenstva pri Svätyni Božieho milosrdenstva, Sídlisko Západ,  Hutnícka 2, 052 01  Spišská Nová Ves, farnosť Smižany

Predbežný program:  oddychový program – turistika, plávanie, spoločenský večer, kvízy, hry, tanec, rozhovory, diskusie v skupinách, svedectvá a iné prekvapenia,  duchovný program – sväté omše, adorácia, modlitba

Informácie: 0944 012 415 po 20.00 h

Záväzné prihlasovanie: 0905 487 552 volať po 20.00 h, vyplniť prihlášku a zaslať ju najneskôr do 8. marca 2015 na adresu slobodnykatolik2@gmail.com

Informačník (verzia PDF na stiahnutie)