Skip to main content

História

Myšlienka venovať sa  skupine ľudí žijúcich v slobodnom stave sa rodila dlhšie. V roku 2008 dostala reálnu podobu, keď na základe súkromnej iniciatívy a za podpory duchovného  otca Adama Lubu, SAC – pallotína, sa začali v rehoľno-formačnom centre pri Svätyni Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi, farnosť Smižany organizovať tematické duchovno-formačné stretnutia pre slobodných katolíkov nad 35 rokov. Doposiaľ sa uskutočnili tieto:

Názov stretnutia Termín stretnutia
 1. Slobodný katolík – život a poslanie vo svete i Cirkvi 11.  7. 2008 – 13.  7. 2008
 2. Slobodný katolík a komunikácia 20.  2. 2009 – 22.  2. 2009
 3. Slobodný katolík a životný štýl 20.  8. 2009 – 23.  8. 2009
 4. Slobodný katolík a hľadanie plnosti života 5.  7. 2010 –   9.  7. 2010
 5. Slobodný katolík a uzdravenie I. 14.   l. 2011 – 16.  1. 2011
 6. Slobodný katolík a duchovný život 18.  3. 2011 – 20.  3. 2011
 7. Slobodný katolík a jeho život 10.  7. 2011 – 17.  7. 2011
 8. Slobodný katolík a hľadanie životného partnera 10. 11. 2011 – 13. 11. 2011
 9. Slobodný katolík a uzdravenie II. 3. 2. 2012 – 5. 2. 2012
 10. Slobodný katolík a cesta k dokonalosti 23. 3. 2012 – 25. 3. 2012
 11. Slobodný katolík a budovanie vzťahov 8. 7. 2012 – 15. 7. 2012
 12. Slobodný katolík a hľadanie životného partnera 23. 11. 2012 – 25. 11. 2012
 13. Slobodný katolík a jeho poslanie 22. 2 2013 – 24. 2. 2013
 14. Púť slobodných do Medžugoria na Mladifest júl – august 2013

 

Cieľom stretnutí je vzdelávať, formovať, duchovne povzbudzovať, vytvárať spoločenstvo ľudí žijúcich v slobodnom stave a prispieť k tomu, aby žili svoj život hodnotne.

Program stretnutí  pozostáva zvyčajne z troch častí – z formačnej časti (prednášky, stretnutia s odborníkmi na danú tému, diskusie v skupinkách, rozhovory), z duchovnej časti (sväté omše, sviatosť zmierenia, adorácie, modlitby, krížové cesty, svedectvá, púte – Krakov, Čenstochová, Levoča, Medžugorie, iné), z relaxačnej časti (túry, výlety, športové aktivity, hry, filmy).

Stretnutí sa doposiaľ zúčastnilo približne 370 účastníkov. Pozitívne ohlasy na úroveň stretnutí predstavujú motiváciu pokračovať v tomto diele a hľadať ďalšie zaujímavé formy.

Celkovým zámerom pastorácie slobodných je pomôcť človeku žijúcemu v slobodnom stave, aby objavil svoju hodnotu i cenu životného stavu, otvoril sa pre rast v láske k Bohu a ľuďom a stal sa radostným a rozdávajúcim sa.