Skip to main content

Vízia

Cieľom organizátorov je

  • vytvoriť otvorené spoločenstvo – priestor pre stretávanie, zdieľanie a spoznávanie sa ľudí žijúcich v slobodnom stave
  • organizovať podujatia pre slobodných ľudí – duchovné, spoločenské, kultúrne, športové, charitatívne, iné
  • rozvinúť systém vzdelávania a formovania slobodných ľudí v duchu Evanjelia
  • iniciovať vznik lokálnych spoločenstiev aktívnych v jednotlivých mestách
  • podporiť angažovanosť slobodných ľudí (charita, dobrovoľníctvo, iné)
  • rozvinúť publikačnú činnosť
  • rozvinúť medzinárodnú spoluprácu
  • iné

Zámerom je venovať sa predovšetkým slobodným ľuďom nad 35 rokov vzhľadom na obmedzenia a špecifiká, ktoré zvyšujúci sa vek prináša do života slobodných ľudí.

Poteší nás každý dobrý nápad i ochota zapojiť sa do tohto diela akýmkoľvek spôsobom.

Čakáme na každého, ktorý môže ponúknuť svoje dary a talenty pre jeho rozvoj. Prosím, kontaktujte nás na slobodnykatolik@gmail.com.

Veríme, že sa nájdu aktívni slobodní ľudia v rôznych kútoch Slovenska  a vďaka nim sa rozvinie medzi skupinkami lokálnych spoločenstiev obohacujúca spolupráca.