Skip to main content

Viera Kubovčíková: Samota môže byť krížom aj požehnaním

Starostlivosť o slobodných, rozvedených či ovdovených ľudí nie je dostatočne rozvinutá a realita ukazuje, že je potrebná. Práve slobodným – či „singles“ – sa venuje iniciatíva Slobodný katolík. Jej činnosť približuje Viera Kubovčíková.


Je Slobodný katolík „občianskou iniciatívou“, ako sa to píše na vašej webstránke?

Možno výstižnejšie by sme to mohli pomenovať ako „laickú iniciatívu“, ktorá vyplynula z poznania, že v Cirkvi je potrebné venovať sa aj tejto skupine ľudí. Slobodný stav má svoje špecifiká a vyžaduje si tiež formačnú a duchovnú starostlivosť, ktoré sa môžu líšiť dokonca aj podľa veku. Iné potreby má slobodný tridsiatnik, päťdesiatnik a celkom iné problémy rieši sedemdesiatnik. Iniciatíva má spieť k „zmobilizovaniu“ ľudí, žijúcich v slobodnom stave, aby ho prežívali radostne, dôstojne a kvalitne podľa „Božieho manuálu“ v každom veku.

 

Viac sa dočítate na: http://zastolom.sk/

Život katolíka v slobodnom stave

V našej kresťanskej spoločnosti sa často hovorí o dvoch životných formách, dvoch cestách. Sviatosť manželstva a zasvätený život. Akoby iná možnosť neexistovala. Prípadne bola považovaná za menejcennú. Sú slobodní ľudia ozaj iba tí, ktorí sa nedokázali nikam „zaradiť“?
O vyjadrenie sme požiadali Ing. Vieru Kubovčíkovú, organizátorku pravidelných stretnutí slobodných katolíkov nad 35 rokov.

Ľudská spoločnosť je pestrá ako zakvitnutá lúka. Žijú v nej starí, mladí i deti, zdraví aj chorí, veselí, smutní, pokorní i pyšní… Jedni kráčajú životom vo dvojici – v manželstve, iní odpovedali na Božie volanie a stali sa rehoľníkmi či kňazmi. Existuje však i ďalšia skupina ľudí, ktorých svet nazýva singles – muži a ženy, ktorí žijú v slobodnom stave. Read More

Stretnutia pre slobodných so zaujímavým programom

Slobodný katolík a uzdravenie bolo témou víkendového stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v polovici januára v rehoľno-formačnom cen­tre pri Svätyni Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi, farnosť Smižany. Už po piaty raz sa tam zišlo 46 slobodných mužov a žien nad 35 rokov. Hovorilo sa aj o rôznych druhoch zranení, ktoré vy­plý­vajú zo života v slobodnom stave. Páter Adam Luba SAC analyzoval rany a choro­by z pohľadu spásy a priblížil možnosti, ktoré Boh ponúka, aby človeka uzdravoval. Pútavé bolo aj svedectvo lekára Rastislava Michlíka o jeho osobnom zápase o uzdravenie.

Read More

Slobodní si zaslúžia viac pozornosti i podujatí

Slobodný katolík a hľadanie plnosti života. Taká bola téma relaxačno-duchovného stretnutia pre ľudí bez záväzkov nad 35 rokov, ktoré sa počas leta konalo v Rehoľno-formačnom centre pri Svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Oslovili sme koordinátorku stretnutia VIERU KUBOVČÍKOVÚ (43).

Tých, čo žijú „single“, paradoxne v ére mobilov a internetu pribúda. V Cirkvi sa im vzhľadom na ich počet i potenciálne nevyužité schopnosti nevenuje dostatočná pozornosť. Dosiaľ nevznikli odborné diskusie či pastoračné plány, ktoré by sa zamerali na slobodných po tridsiatke. Absentujú podujatia určené práve im, ako aj seriózna katolícka zoznamovacia agentúra. V Smižanoch  sme sa stretli s Vierou Kubovčíkovou, dynamickou stredoškolskou učiteľkou, ktorá vzala iniciatívu do vlastných rúk.
Read More