Skip to main content

Stretnutia pre slobodných so zaujímavým programom

Slobodný katolík a uzdravenie bolo témou víkendového stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v polovici januára v rehoľno-formačnom cen­tre pri Svätyni Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi, farnosť Smižany. Už po piaty raz sa tam zišlo 46 slobodných mužov a žien nad 35 rokov. Hovorilo sa aj o rôznych druhoch zranení, ktoré vy­plý­vajú zo života v slobodnom stave. Páter Adam Luba SAC analyzoval rany a choro­by z pohľadu spásy a priblížil možnosti, ktoré Boh ponúka, aby človeka uzdravoval. Pútavé bolo aj svedectvo lekára Rastislava Michlíka o jeho osobnom zápase o uzdravenie.

Každodenná svätá omša, svia­tosť zmierenia, adorácia, modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu, ale i osobné modlitby napĺ­ňali čas stretnutia. Nechýbala prehliadka expozície darov pre Jána Pavla II. v rehoľnom dome, vychádzka do Slovenského ra­ja, šport či osobné rozhovory.
Záujemcom o ďalšie stretnutia pre slobodných ponúkame e-mai­lový kontakt slobodnykatolik@gmail.com.

Autor: VIERA KUBOVČÍKOVÁ, SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Zdroj: Katolícke noviny 8/2011 | LISTÁREŇ