Skip to main content

Sú Bohom povolaní

„Keďže stavu laikov je vlastné, aby žili uprostred sveta a svetských záležitostí, (laici) sú Bohom povolaní, aby preniknutí kresťanským duchom apoštolsky pôsobili vo svete ako kvas.“

Katechizmus KATOLÍCKEJ CIRKVI – 940