Skip to main content

Slobodní si zaslúžia viac pozornosti i podujatí

Slobodný katolík a hľadanie plnosti života. Taká bola téma relaxačno-duchovného stretnutia pre ľudí bez záväzkov nad 35 rokov, ktoré sa počas leta konalo v Rehoľno-formačnom centre pri Svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Oslovili sme koordinátorku stretnutia VIERU KUBOVČÍKOVÚ (43).

Tých, čo žijú „single“, paradoxne v ére mobilov a internetu pribúda. V Cirkvi sa im vzhľadom na ich počet i potenciálne nevyužité schopnosti nevenuje dostatočná pozornosť. Dosiaľ nevznikli odborné diskusie či pastoračné plány, ktoré by sa zamerali na slobodných po tridsiatke. Absentujú podujatia určené práve im, ako aj seriózna katolícka zoznamovacia agentúra. V Smižanoch  sme sa stretli s Vierou Kubovčíkovou, dynamickou stredoškolskou učiteľkou, ktorá vzala iniciatívu do vlastných rúk.

Prečo ste začali organizovať stretnutia pre slobodných?
Táto problematika sa ma bytostne dotýka, lebo tiež žijem sama. Motiváciou bolo pomôcť slobodným stretnúť sa, spoznať a spoločne sa zamýšľať nad podstatou, pozitívami, ťažkosťami i perspektívami života. Slobodný stav je často vnímaný ako kríž, nie ako dar. Svetské vnímanie života slobodných sa líši od kresťanského tým, že sa prezentuje ako forma „užívať si“, niekedy až hýrivým spôsobom života. Tak sa navodzuje atraktívnosť života bez záväzkov alebo v pochybných vzťahoch len tak „nadivoko“. Slobodný má rizikovejšie postavenie a je zraniteľnejší. Strata príjmu, práce či zdravia môže ovplyvniť kvalitu jeho života i sociálnu izolovanosť.

Čo plánujete ďalej po prvých lastovičkách, akými už boli stretnutia pre slobodných?
Pozitívne ohlasy zo stretnutí potvrdzujú zmysluplnosť angažovať sa v tejto sfére. Radi by sme pokračovali v príprave víkendových a v letných mesiacoch aj dlhších stretnutí. Ďalším zámerom je iniciovať púť slobodných do Svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Treba vytvoriť aj webovú stránku pre slobodných katolíkov. Chcem povzbudiť najmä tých, ktorých sa táto problematika týka, aby sa pokúsili utvoriť si spoločenstvo vo svojom regióne, lebo spoločné akcie pomôžu minimalizovať osamotenosť. Prajem im, aby prijali svoj stav ako Boží dar a silu premieňať ho na lásku posväcujúcu svet.

Autor: MARTA MAJERČÁKOVÁ