Skip to main content

Viera Kubovčíková: Samota môže byť krížom aj požehnaním

Starostlivosť o slobodných, rozvedených či ovdovených ľudí nie je dostatočne rozvinutá a realita ukazuje, že je potrebná. Práve slobodným – či „singles“ – sa venuje iniciatíva Slobodný katolík. Jej činnosť približuje Viera Kubovčíková.


Je Slobodný katolík „občianskou iniciatívou“, ako sa to píše na vašej webstránke?

Možno výstižnejšie by sme to mohli pomenovať ako „laickú iniciatívu“, ktorá vyplynula z poznania, že v Cirkvi je potrebné venovať sa aj tejto skupine ľudí. Slobodný stav má svoje špecifiká a vyžaduje si tiež formačnú a duchovnú starostlivosť, ktoré sa môžu líšiť dokonca aj podľa veku. Iné potreby má slobodný tridsiatnik, päťdesiatnik a celkom iné problémy rieši sedemdesiatnik. Iniciatíva má spieť k „zmobilizovaniu“ ľudí, žijúcich v slobodnom stave, aby ho prežívali radostne, dôstojne a kvalitne podľa „Božieho manuálu“ v každom veku.

 

Viac sa dočítate na: http://zastolom.sk/