Skip to main content

Zmena je život

Zakuklenosť je vývojová fáza. Po nej nasleduje zrod motýľa, ktorý s vystretými –  vyzretými krídlami okrášli a zúrodni svet.

“Zakuklenosť” človeka je tiež len vývojová fáza. Zotrvávať v nej pridlho zabíja. Denný stereotyp, nedostatok nových cieľov, absencia životných podnetov, zúžený okruh známych, či priateľov, rutina v práci, v záľubách deformuje.

Život v rodine prináša dynamiku, niekedy až prílišnú. Každý člen domácnosti má svoje potreby, starosti, výzvy, ktoré mu ten ďalší pomáha niesť a riešiť.  Tým sa obohacuje a formuje. Rodinné podujatia – oslavy, výlety obohacujú o nové zážitky.

Z tohto uhľa pohľadu je život slobodného človeka „chudobnejší“.  Udržať zdravú dynamiku si vyžaduje ísť medzi ľudí, hľadať nové inšpirácie,  definovať si nové životné ciele, venovať sa novým záľubám, spoznávať a nechať sa spoznať.  Zostať vo svojom stereotype je síce pohodlné, isté, ale ubíjajúce.

Maj odvahu „vyliahnuť sa“. Na tvoje krídla čaká celý svet…